Ποιοι Είμαστε

Η κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά είναι απόδειξη σεβασμού, τόσο απέναντι στον εαυτό μας και τους ανθρώπους που συναναστρεφόμαστε, όσο και στην κοινωνία που δραστηριοποιούμαστε.

Η ιδέα της Future Leaders ξεκίνησε ως μια πρωτοβουλία μεγάλων επιχειρήσεων και ιδιωτών, με πίστη στο δυναμικό των νέων ανθρώπων και την πεποίθηση ότι το μέλλον του επιχειρηματικού γίγνεσθαι ανήκει στα ικανά και κοινωνικά ευαισθητοποιημένα στελέχη.

Η Future Leaders ΑΜΚΕ υποστηρίζει τους νέους απόφοιτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων ώστε να ενταχθούν με επιτυχία στην αγορά εργασίας, καθώς και να γίνουν οι ηγέτες του μέλλοντος.

Η Future Leaders  προσφέρει ένα μοναδικό, ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει:

  1. Αξιολόγηση επαγγελματικής προσωπικότητας.
  2. Πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων και βελτίωσης της συμπεριφοράς.
  3. Καθοδήγηση από έμπειρα στελέχη των εταιρειών υποστηρικτών.
  4. Έμπρακτη συνεισφορά κοινωνικού έργου μέσα από έργα εθελοντικής διάστασης, που έχουν ως αποδέκτες πολιτιστικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά έργα.
  5. Πρόγραμμα Τεχνικής κατάρτισης σε θέματα business analysis, problem solving, decision making and collaborative leadership από πλέον αναγνωρισμένες συμβουλευτικές εταιρείες διεθνούς αγοράς.
  6. Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση σε μεγάλες εταιρείες ανά την Ελλάδα.

Το καινοτόμο πρόγραμμα Future Leaders δίνει την ευκαιρία σε εταιρείες και οργανισμούς να συμμετέχουν μέσω των στελεχών τους και να συνεισφέρουν στην κοινωνία, προετοιμάζοντας τους ηγέτες του μέλλοντος. Αναδεικνύουν έτσι το κοινωνικό τους πρόσωπο και έρχονται σε επαφή με τις καινοτόμες ιδέες της νέας γενιάς.