Μεταπτυχιακό μάθημα Ηγεσίας στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με Future Leaders

press-release-9th-program-cycle

 

Στο Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα» που διεξάγεται σε συνεργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και του Πανεπιστημίου Πειραιώς με συντονίζουσα τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ εντάσσεται, από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, το μάθημα Ηγεσίας με υπεύθυνη καθηγήτρια την κα Ντόρα Βαρβαρίγου.

Σκοπός του μαθήματος είναι να αναλύσει σε βάθος τις έννοιες και το περιεχόμενο της ηγεσίας, καθώς και τα χαρακτηριστικά, ικανότητες, δεξιότητες και συμπεριφορές των ηγετών του μέλλοντος ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν κίνητρα στα στελέχη επιχειρήσεις και οργανισμών, εξασφαλίζοντας καλό κλίμα, πνεύμα συνεργασίας και εργασιακή απόδοση.

Η δραστηριότητα εντάσσεται στο πρόγραμμα Future Leaders που ξεκίνησε ως πρωτοβουλία επιχειρήσεων και ιδιωτών, που υποστηρίζει νέους απόφοιτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων προκειμένου να ενταχθούν με επιτυχία στην αγορά εργασίας και να γίνουν οι ηγέτες του μέλλοντος. Μετά τον πρώτο κύκλο του προγράμματος οι φοιτητές σε ομάδες των δέκα περίπου ατόμων θα συνεργαστούν ώστε να εκπονήσουν projects και να επιλύσουν προβλήματα για πραγματικές ΜΚΟ και εταιρείες υπό την καθοδήγηση ενός Business Coach για κάθε ομάδα.

Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ηγεσίας το οποίο πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του “The Ranch” στο Σοφικό Κορινθίας. Το πρόγραμμα καλύπτει ευρύ φάσμα θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων ενώ οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν την επαγγελματική τους προσωπικότητα, να αναπτύξουν δεξιότητες και να καταρτιστούν σε θέματα business analysis, problem solving, decision making και collaborative leadership, ώστε να ενταχθούν με επιτυχία στην αγορά εργασίας. Οι ομιλίες και οι εισηγήσεις γίνονται από managers, διευθυντικά στελέχη από εταιρείες που στηρίζουν το πρόγραμμα, αναγνωρισμένα από την επιχειρηματική κοινότητα.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν αιτήσεις για πρακτική άσκηση στις εταιρείες που υποστηρίζουν το πρόγραμμα.

Οι εταιρείες που υποστηρίζουν το πρόγραμμα Future Leaders είναι :

  1. Nova
  2. AB Βασιλόπουλος
  3. GenesisPharma
  4. Sprint
  5. Better Future

Περιηγηθείτε στο site των Τεχνο-Οικονομικών Συστημάτων του Ε.Μ.Π.:

Τεχνοοικονομικά Στστήματα - Ε.Μ.Π.

 

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Φαίη Καλαϊτζή
Χρυσοστόμου Σμύρνης 25, Χαλάνδρι
Τηλ: +30 2114110900
www.futureleaders.gr

 

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ

Share Button