«Αύξηση πωλήσεων, γνωστοποίηση και προσέλκυση αναγνωστικού κοινού του περιοδικού δρόμου ΣΧΕΔΙΑ»


«Αύξηση πωλήσεων, γνωστοποίηση και προσέλκυση αναγνωστικού κοινού του περιοδικού δρόμου ΣΧΕΔΙΑ»

Η «Διογένης ΜΚΟ» είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, με έδρα την Αθήνα, που συστήθηκε στις αρχές του 2010 για την υποστήριξη, μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, της προσπάθειας των αστέγων και των κοινωνικά αποκλεισμένων ανθρώπων να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στον κοινωνικό ιστό.

Share Button
Designer:
Photographer:
Client: