Δίκτυο Μεσόγειος SOS


Στρατηγική νέων μεθόδων προσέγγισης οικονομικών υποστηρικτών του έργου της περιβαλλοντικής οργάνωσης με την επωνυμία Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS.

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS ξεκίνησε το 1990 ως μια Περιβαλλοντική Οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, από μία ομάδα ανθρώπων αποφασισμένων να παρέμβουν στα περιβαλλοντικά προβλήματα της χώρας μας, της Μεσογείου και της Ευρώπης γενικότερα. Σήμερα, αποτελεί μια οργάνωση με χιλιάδες υποστηρικτές σε όλη την Ελλάδα, με παρεμβάσεις και συνεργασίες σε τοπικό, εθνικό και Εύρω-Μεσογειακό επίπεδο που έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών

Share Button
Designer:
Photographer:
Client: