ΕπάνοδοςΔημιουργία του 3ετούς Επιχειρηματικού Σχεδίου της ΕΠΑΝΟΔΟΥ με σκοπό την αύξηση των εσόδων του οργανισμού, τη διεύρυνση των δράσεών του καθώς και την αύξηση της αναγνώρισης της κοινωνικής προσφοράς του.

Η «Επάνοδος» είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και δημιουργήθηκε για να διευκολύνει και να υποστηρίξει κάθε προσπάθεια για κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των αποφυλακιζομένων.

Share Button
Designer:
Photographer:
Client: