Επιβεβαίωση και Τροποποίηση του Μοντέλου Λειτουργίας της ΜύρτιλλοΗ ‘Myrtillo Café είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, η οποία υποχρεούται να προσλαμβάνει άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε ποσοστό 40% και άνω. Στόχος της η στήριξη και εκπαίδευσή τους σε έναν κοινωνικό χώρο.

Share Button
Designer:
Photographer:
Client: