Εταιρία Προστασίας Πρεσπών


Διερεύνηση τομέων περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης σε προστατευόμενες περιοχές.

Διερεύνηση αναπτυξιακών κατευθύνσεων για τη διασυνοριακή προστατευόμενη περιοχή των Πρεσπών έτσι ώστε να είναι εφικτή:

  • η διατήρηση και ανάπτυξη των φυσικών και πολιτιστικών αξιών και
  • η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της τοπικής κοινωνίας.
Share Button
Designer:
Photographer:
Client: