Εθνικό ΘέατροΑξιολόγηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου του Εθνικού Θεάτρου με σκοπό την ισχυροποίηση της θέσης του στην αγορά και της ικανότητάς του να παρέχει παραγωγές υψηλού επιπέδου, προβάλλοντας ταυτόχρονα την οικονομική και κοινωνική προσφορά του.

Το Εθνικό Θέατρο, αποτέλεσε την πρώτη κρατική σκηνή της Ελλάδας και πυρήνα σημαντικής πολιτιστικής δράσης από τη θεμελίωσή του το 1901. Στις μέρες μας το Εθνικό Θέατρο έχει ανακαινισθεί πλήρως και έχει προσαρμόσει τη λειτουργία του στις σύγχρονες ανάγκες, διατηρώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία εκείνα και την κληρονομιά που το καθιστούν μοναδικό και που αποτελούν την κινητήριο δύναμη της ανάπτυξής του.

Share Button
Designer:
Photographer:
Client: