Η ΑμυμώμηΑνάπτυξη Εργαστηρίων για Άτομα με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες.

Η ΑΜΥΜΩΝΗ, ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1993 από γονείς τυφλών παιδιών με πρόσθετες αναπηρίες, που δεν γίνονταν δεκτά από κανένα εκπαιδευτικό πλαίσιο. Στα χρόνια παρουσίας της στο χώρο, έχει αναπτύξει προγράμματα και υπηρεσίες που είναι πάντα απολύτως απαραίτητα και καινοτόμα.

Share Button
Designer:
Photographer:
Client: