ΙΕΠΑΣ, Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και ΣταδιοδρομίαςΕκπόνηση μελέτης με σκοπό:

  • την ανάπτυξη στρατηγικής για την επέκταση της δράσης του ΙΕΠΑΣ προς την ευρύτερη ελληνική κοινωνία.
  • τη δημιουργία πλάνου επικοινωνίας για την ενημέρωση και πληρέστερη πληροφόρηση σχετικά με τον δια βίου Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

Το ΙΕΠΑΣ είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που έχει ως βασική αποστολή τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας του κοινωνικού συνόλου στις σύγχρονες συνθήκες και την αποδοτικότερη απασχόληση των ατόμων προς όφελος των ιδίων και των κοινωνικών ομάδων όπου εντάσσονται.

Share Button
Designer:
Photographer:
Client: