Καλλιστώ, Περιβαλλοντική Οργάνωση για τη Άγρια Ζωή και τη ΦύσηΜέθοδοι και τρόποι χρηματοδότησης.

Η Καλλιστώ, μια νέα Περιβαλλοντική Οργάνωση που ιδρύθηκε το 2004 και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, προσπαθεί να προστατεύσει το περιβάλλον, ως δημόσιο και συλλογικό αγαθό και να ασκήσει έλεγχο, που απορρέει από το δημοκρατικό καθήκον, σε όσους λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις για την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής. Η Καλλιστώ δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και σε όλη τη Ν.Α. Ευρώπη.

Share Button
Designer:
Photographer:
Client: