Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού – Βιομηχανικό Μουσείο ΕρμούποληςΑξιολόγηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου και Πλάνου Δράσης του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης.

Ο κύριος σκοπός ήταν η περαιτέρω προβολή του έργου του Μουσείου και η διατήρηση της βιωσιμότητάς του, προκειμένου να συνεχίσει να συντηρεί και να αναδεικνύει τη βιομηχανική κληρονομιά της χώρας μας.

Share Button
Designer:
Photographer:
Client: