Μανιατάκειον ίδρυμαΙστορική Μνήμη & Οικονομική Ανάπτυξη

Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρηματικού Σχεδίου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ανάπτυξης, για την ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς της Κορώνης και την αξιοποίησή της με στόχο την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Share Button
Designer:
Photographer:
Client: