Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου και Πλάνου Δράσης της MOm όσον αφορά στο Εκπαιδευτικό Περιβαλλοντικό Κέντρο “Ναυτίλος”.

Ο κύριος σκοπός ήταν η περαιτέρω προβολή του έργου του και η διατήρηση της βιωσιμότητά του, προκειμένου να συνεχίσει να προωθεί τη διατήρηση των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων με άξονα την προστασία του πιο απειλούμενου θαλάσσιου θηλαστικού της Ευρώπης, της Μεσογειακής φώκιας Monachus monachus.

Share Button
Designer:
Photographer:
Client: