Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Βόλου, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου ΠειραιώςΔημιουργία της στρατηγικής Marketing του Μουσείου Πλινθοκεραμοποιίας Τσαλαπάτα στον Βόλο, με σκοπό τον επαναπροσδιορισμό της «εμπορικής» του ταυτότητας και την αύξηση της αναγνωρισιμότητας του.

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (Π.Ι.Ο.Π.) είναι κοινωφελές ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και υλοποιεί πολιτιστικές δράσεις στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Πειραιώς. Το Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα στην πόλη του Βόλου, αποτελεί ένα σπάνιο δείγμα διασωζόμενου βιομηχανικού συγκροτήματος στον ελληνικό χώρο.

Share Button
Designer:
Photographer:
Client: