Μπορούμε! Saving food – saving lives


«Χαρτογράφηση πιθανών δωρητών τροφίμων»

Δημιουργία προγράμματος παρακολούθησης / χαρτογράφησης επικοινωνίας με πιθανούς μελλοντικούς δωρητές τροφίμων μέσω της οργάνωσης επισκέψεων ομάδων επί τόπου και ανά περιοχή.

Το ΜΠΟΡΟΥΜΕ είναι μια Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που καταπολεμά τη σπατάλη του περισσευούμενου φαγητού και δρα υπέρ της αξιοποίησής του για κοινωφελή σκοπό σε όλη την Ελλάδα. Βασική καθημερινή εργασία στο ΜΠΟΡΟΥΜΕ είναι η τακτική επαφή με φορείς που φροντίζουν ανθρώπους ευπαθών κοινωνικών ομάδων όπως στέγες ανηλίκων, γηροκομεία, συσσίτια και κοινωνικές υπηρεσίες δήμων.

Share Button
Designer:
Photographer:
Client: