Παιδικά χωριά SOS Ελλάδος



Παρουσίαση νέων προτάσεων αλλαγής της εσωτερικής δομής και οργάνωσης του διεθνούς οργανισμού των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος.

Το πρώτο Παιδικό Χωριό SOS ιδρύθηκε από τον HERMANN GMEINER το 1949 στο Imst, του Τυρόλο στην Αυστρία. Ως άνθρωπος είχε δεσμευτεί να βοηθάει παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη – παιδιά που είχαν χάσει τα σπίτια τους, την ασφάλειά τους και τις οικογένειές τους σαν αποτέλεσμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Τα Παιδικά Χωριά SOS παρέχουν σε εγκαταλελειμμένα, ορφανά και άπορα παιδιά ένα νέο και μόνιμο σπίτι. Τα παιδιά λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση και απαραίτητη προετοιμασία με σκοπό την ανεξαρτητοποίησή τους στην ενήλικη ζωή. Η ιδέα των Παιδικών Χωριών SOS έχει βοηθήσει πολύ το έργο που πραγματοποιείται για τα εγκαταλελειμμένα και ορφανά παιδιά σε όλο τον κόσμο.

Share Button
Designer:
Photographer:
Client: