«Στρατηγικό Σχέδιο Marketing για το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας-Κέντρο Αποκατάστασης & Στήριξης Παιδιού»


 

«Στρατηγικό Σχέδιο Marketing για το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας-Κέντρο Αποκατάστασης & Στήριξης Παιδιού»

Το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας (ΙΚΕ) – «Χατζηπατέρειο» Κέντρο Αποκατάστασής και Στήριξης Παιδιών (ΚΑΣΠ) είναι ένα Κοινωφελές Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα το οποίο ασχολείται με την αποκατάσταση και την προσαρμογή της ευπαθούς ομάδας των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση η οποία συνεπάγεται σε κινητικές δυσκολίες, προσφέροντας έτσι τεράστιο κοινωνικό έργο.

Share Button
Designer:
Photographer:
Client: