«Σχέδιο δράσεων για την αναγνωρισιμότητα του Κέντρου Διάσωσης και των Δράσεων Πεδίου για την προσέλκυση χορηγιών και την αύξηση των Ελλήνων εθελοντών»«Σχέδιο δράσεων για την αναγνωρισιμότητα του Κέντρου Διάσωσης και των Δράσεων Πεδίου για την προσέλκυση χορηγιών και την αύξηση των Ελλήνων εθελοντών»

Ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ, ιδρύθηκε το 1983 και είναι μη-κερδοσκοπικό σωματείο με αντικείμενο τη μελέτη και προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους, τη διαχείριση των παράκτιων οικοσυστημάτων στις σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας της Καρέττα στη χώρα μας, την περίθαλψη τραυματισμένων και άρρωστων χελωνών καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Share Button
Designer:
Photographer:
Client: