Το Χαμόγελο του ΠαιδιούΜέθοδοι και τρόποι χρηματοδότησης των εθελοντικών δράσεων του μη κερδοσκοπικού οργανισμού το Χαμόγελο του Παιδιού.

Το Χαμόγελο του Παιδιού, είναι εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει κάνει πράξη την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των παιδιών. Κύριο μέλημά του είναι να προασπίσει τα δικαιώματα των παιδιών όχι μόνο στη θεωρία αλλά στην πράξη, καθημερινά, 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο και να διασφαλίζει τη σωματική, ψυχική και πνευματική ισορροπία τους.

Share Button
Designer:
Photographer:
Client: