Εταιρίες

Το πρόγραμμα της Future Leaders είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις του σήμερα. Είναι σχεδιασμένο ώστε να δίνει άμεσα αποτελέσματα τόσο ανάπτυξης Ανθρώπινου δυναμικού όσο και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Αν θέλετε να προσφέρετε στα στελέχη σας τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις ικανότητές τους μέσα από μία εκπαιδευτική και ενδιαφέρουσα εμπειρία …

Αν θέλετε να βοηθήσετε τη νέα γενιά να ζήσει μία πραγματική εμπειρία σχεδιασμού μιας επιχειρηματικής λύσης …

Αν πιστεύετε ότι οι κοινωνικά ευαισθητοποιημένες εταιρείες πρέπει να προσφέρουν σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που εργάζονται για το κοινό καλό…

ΤΟΤΕ ανήκετε στην κοινότητα της Future Leaders!!!

Είμαστε στη διάθεσή σας για μια προσωπική συνάντηση ώστε να σας εξηγήσουμε από κοντά τα πλεονεκτήματα του προγράμματος.

the-companies