Τι κάνουμε

Το πρόγραμμα Future Leaders

 

Το πρόγραμμα καλύπτει για τους συμμετέχοντες ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων.

Το περιεχόμενό του συνίσταται στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων (φοιτητών και στελεχών) και εν συνεχεία στην επεξεργασία και ανάπτυξη επιχειρησιακών πλάνων μη κερδοσκοπικών οργανισμών και φορέων με σημαντική κοινωνική επιρροή.

Οι συμμετέχοντες εργάζονται ανά ομάδες. Η κάθε ομάδα έχει 8 – 10 φοιτητές, 2 – 3 στελέχη – συμβούλους, 1 στέλεχος – συντονιστή. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα εξής:

 • Εισαγωγή στη συμβουλευτική – καθοδήγηση των ομάδων με πραγματικά παραδείγματα
 • Ομαδικές δραστηριότητες έξω από την αίθουσα.
 • Εκπρόσωποι των ΜΚΟ παρουσιάζουν τον οργανισμό και περιγράφουν το έργο.
 • Κατάρτιση πλάνου εργασίας των ομάδων.
 • Παρουσία ομάδων στο μέρος – τόπο όπου δραστηριοποιείται ο ΜΚΟ
 • Παρουσίαση του επιχειρησιακού πλάνου στις διοικήσεις των ΜΚΟ απ’ όλη την ομάδα.
 • Εκδήλωση – Παρουσίαση όλων των εργασιών και των εμπειριών των συμμετεχόντων στην επιχειρηματική, πανεπιστημιακή κοινότητα και στους φορείς κοινωφελούς χαρακτήρα.
 • Συνεχής επικοινωνία της ομάδας με τον ΜΚΟ για περίπου 3 μήνες, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η υλοποίηση του πλάνου αλλά και να υποστηριχθεί εάν χρειασθεί.
 • Οργάνωση προγράμματος δύο – τρείς φορές τον χρόνο:
  • Άνοιξη
  • Καλοκαίρι
  • Φθινόπωρο
 • Ο κάθε κύκλος περιλαμβάνει την υλοποίηση 3 – 5 επιχειρησιακών πλάνων.