Τα Ακαδημαικά Ιδρύματα που Συμμετείχαν

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΑΤΕΙ Χαλκίδας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστήμιο Κρήτης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών
και Πολιτικών Επιστημών
Πολυτεχνείο Κρήτης ΤΕΙ Λάρισας
ΤΕΙ Πειραιά AIT ALBA-DEREE Anatolia College of Thessaloniki
Edge Hill University Imperial University Tufts University University of Bristol
University of Cambridge University of East London University of Maryland University of Portsmouth