Το Πρόγραμμα

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται τρεις (3) κύκλοι του Προγράμματος. Ο κάθε κύκλος διαρκεί 11 ημερολογιακές ημέρες:

Ημέρα άφιξης Γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον

1η ημέρα Γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας

2η ημέρα Συναισθηματική νοημοσύνη και στυλ μάθησης

3η ημέρα Δουλεύοντας με πραγματικά business cases

4η ημέρα Προσαρμογή και διαχείριση απαιτητικών καταστάσεων – out of comfort zone

Ημέρες 5 – 7 Δουλεύοντας με την ομάδα έργου

Ημέρες 8-10 Προετοιμασία και οριστικοποίηση του παραδοτέου έργου

11η ημέρα Παρουσίαση έργου στη Μη Κυβερνητική Οργάνωση

Κλείσιμο του προγράμματος – Ανασκόπηση της προόδου αυτό – ανάπτυξης του κάθε συμμετέχοντα και συζήτηση για την εμπειρία του προγράμματος.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA