ΑρκτούροςΔημιουργία πλάνου μάρκετινγκ με στόχο την ανάπτυξη των εσόδων μέσω νέων πρακτικών και βελτίωση των υπαρχουσών.

Ο Αρκτούρος είναι μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση, που ιδρύθηκε το 1992, για την προστασία της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος. Δραστηριοποιείται με δράσεις έρευνας πεδίου, επιστημονικής μελέτης, ευαισθητοποίησης του κοινού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εθελοντισμού για την προστασία της άγριας ζωής, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της αειφορίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Share Button
Designer:
Photographer:
Client: